DePolish (Poland)

ul. Leśna 18, 97-213 Smardzewice
REZERWACJE: tel. 663-090-166


Dotacja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA    II. INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA
DZIAŁANIE        II.3 ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI MŚP
PODDZIAŁANIE    II.3.1 INNOWACJE W MŚP
TYP PROJEKTU     TYP 3 - WSPARCIE MŚP NEGATYWNIE DOTKNIĘTYCH SKUTKAMI EPIDEMII COVID-19
TYTUŁ PROJEKTU    Poprawa i utrzymanie efektywności firmy ATMOSFERA Jowita Dziedzińska w dobie pandemii COVID-19 poprzez wdrożenie dodatkowej działalności cateringowej.
Celem projektu są inwestycje w zakup nowych środków trwałych, które pozwolą firmie przeprofilować zakres świadczonych usług poprzez wprowadzenie nowej usługi cateringowej w oparciu o nowy kod PKD 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering).
Efektem realizacji usługi doradczej będzie złagodzenie skutków epidemii COVID-19 poprzez wdrożenie oraz promocję nowej usługi oraz wzmocnienie pozycji przedsiębiorstwa w sytuacji kryzysu gospodarczego spowodowanego epidemią COVID-19.
Realizowany projekt uwzględnia technologie informacyjno-komunikacyjne oraz charakteryzuje się pozytywnym wpływem na środowisko.

Okres realizacji: 01.10.2020 – 31.03.2022.
Wartość projektu: 764 261,84 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 537 090,69 PLN

W związku z realizacją projektu pod tytułem “Poprawa i utrzymanie efektywności firmy ATMOSFERA Jowita Dziedzińska w dobie pandemii COVID-19 poprzez wdrożenie dodatkowej działalności cateringowe” zapraszamy firmy do składania ofert zgodnych ze specyfikacją w załączniku.

Zapytanie ofertowe 01/2021 – załącznik

Specyfikacja techniczna

Formularz oferty

Oświadczenie o braku powiązań

Oświadczenie o spełnieniu warunków

 

Ogłoszenie

Zapytanie ofertowe 02/2021

Specyfikacja techniczna

Formularz oferty

Oświadczenie o braku powiązań

Oświadczenie o spełnieniu warunków

Wykaz zrealizowanych dostaw

 

Ogłoszenie

Zapytanie ofertowe 03/2021

Specyfikacja techniczna

Formularz oferty

Oświadczenie o braku powiązań

Oświadczenie o spełnieniu warunków

 

Ogłoszenie

Zapytanie ofertowe 04/2021

Specyfikacja techniczna

Formularz oferty

Oświadczenie o braku powiązań

Oświadczenie o spełnieniu warunków

 

Umowa 5/2021

Zapytanie ofertowe 05/2021

 

Ogłoszenie 77687

Zapytanie ofertowe 06/2021

Umowa

Specyfikacja techniczna

Formularz oferty

Oświadczenie o braku powiązań

Oświadczenie o spełnieniu warunków

 


 

Firma ATMOSFERA Jowita Dziedzińska informuje, iż w związku z prowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy w trybie Zasady konkurencyjności realizowanym przez ATMOSFERA Jowita Dziedzińska z siedzibą w Smardzewicach, ul. Lesna 18, (97-213 Smardzewice) informuje, że w postepowaniu o udzielenie zamówienia na działania promocyjne i informatyzację nowej usługi cateringowej dokonano wyboru oferty na realizację usługi fotograficznej produktów gastronomicznych:

– firma EDYTA BOROŃSKA FOTOGRAFIA z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Polna  6B, (97-200 Tomaszów Mazowiecki). Oferta złożona przez w/w Oferenta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w Zapytaniu Ofertowym oraz jest Ofertą korzystną cenowo.

Wszystkim Oferentem dziękujemy za złożenie oferty.

 

 


 

Firma ATMOSFERA Jowita Dziedzińska informuje, iż w związku z prowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy w trybie Zasady konkurencyjności realizowanym przez ATMOSFERA Jowita Dziedzińska z siedzibą w Smardzewicach, ul. Leśna 18, (97-213 Smardzewice) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup i dostawę kompleksowego wyposażenia niezbędnego do wdrożenia usług cateringowych w firmie ATMOSFERA Jowita Dziedzińska dokonano wyboru oferty:

– część A dostawa wyposażenia dla usług cateringowych firma RESTAURATOR SERWIS S.C. z siedzibą w  Warszawie, ul. Ks. J. Popiełuszki 16/25, (01-590 Warszawa). Oferta złożona przez w/w Oferenta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w Zapytaniu Ofertowym oraz jest Ofertą korzystną cenowo.
– część B dostawa agregatu prądotwórczego firma PEZAL PRODUCT LINE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Miałki Szlak 52 (80-717 Gdańsk)
Oferta złożona przez w/w Oferenta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w Zapytaniu Ofertowym oraz jest Ofertą korzystną cenowo.

Wszystkim Oferentem dziękujemy za złożenie oferty.

 

 


 

Rozstrzygnięcie ogłoszenia 74339

 


 

Zapytanie ofertowe 06/2021 – Wyniki postępowania

Firma ATMOSFERA Jowita Dziedzińska informuje, iż w związku z prowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy w trybie Zasady konkurencyjności realizowanym przez ATMOSFERA Jowita Dziedzińska z siedzibą w Smardzewicach, ul. Lesna 18,

(97-213 Smardzewice) w postepowaniu o udzielenie zamówienia na zakup i dostawę środka transportu niezbędnego do wdrożenia usług cateringowych w firmie ATMOSFERA Jowita Dziedzińska, tj. fabrycznie nowego samochodu osobowego typu VAN dokonano wyboru oferty:

–  firma "AMX" P.KACZOROWSKI, R.SABAJ SPÓŁKA JAWNA.

Oferta złożona przez w/w Oferenta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w Zapytaniu Ofertowym oraz jest jedyną Ofertą jaka wpłynęła w ramach Zapytania Ofertowego.Wszystkim Oferentem dziękujemy za złożenie oferty.

 

Realizacja: MAXIGRAF